Het PolderMAS en de Reinaerthoeve.

TEKST groter lettertype kleiner lettertype

zaterdag 27 juli 2013 om 16:42 uur.    |    Terug naar Proza
Dit werk werd reeds 2231 maal bekeken.


Het PolderMAS en De Reinaerthoeve.


Care selve, ombre beate. Vengo in traccia del mio cor,(beminde bossen, gezegende schaduwen, Ik kom op het spoor van mijn hart/liefde)van G.F.Händel is een van mijn lievelingsaria’s. Naar datgene wat in die gezegende schaduw verblijft, ver weg van het momentane, en zijn onmiddellijk geheugenverlies ben ik op zoek, scherpt mijn interesse, warmt mijn hart.
Het PolderMAS, gelegen aan de Oudendoeldijk 13 in Ouden Doel is een rariteitenkabinet met het vergrootglas op de geschiedenis van de polders langs de Beneden Schelde. “PolderMas” is een geuzennaam met een knipoog naar het Poldermuseum in Lillo-Fort en het pompeuze MAS in Antwerpen. De collectie bestaat uit een verzameling archeologica, gevonden langs de Scheldeoevers bij laag water, een verzameling fossielen en een uitgebreide verzameling kleipijpen. Verder zijn er etsen, oude kaarten, schilderijen en foto’s.

Een klein deel van De schat van Het Vliegend Hert, een schip van de VOC ( Verenigde Oostindische compagnie) dat in 1735 verging, wordt er geëxposeerd.
Naast het geld dat de VOC nodig had voor hun handel in Azië werd er eveneens geld van particulieren vervoerd, zeg maar gesmokkeld door hun dienaren waaraan een aardige ducaton werd verdiend. Een voorbeeld is de zilveren rijder. Op de voorzijde: een geharnaste ruiter met het provinciewapen en opschrift MO[NETA] NO[VA] ARG[ENTEA] CONFOE[DERATARUM] BELG[ICARUM] PRO[VINCIARUM] (’nieuwe zilveren munt van de Verenigde Nederlandse gewesten’), gevolgd door de provincienaam: TRANSI[SVLANIA] (’Overijssel’). De keerzijde is gekroond met het wapen van de Staten-Generaal, gehouden door twee leeuwen en eronder het jaartal (’1733’), in het omschrift het devies: CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT (letterlijk: eendracht doet kleine dingen bloeien of eendracht maakt macht). Voor de goede orde: begin hier nu niet het eerste kinderadempje van dit land te ruiken. Deze Romeinse wapenspreuk werd reeds door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gebruikt.

Archeoloog Benjamin Vergauwen (09/02/1980) en zijn goedlachse Katrien, (12/03/1980)die klassieke filologie studeerde, zijn de bevlogen veroorzakers van dit bescheiden museum. Hun liefde voor de Schelde, de magische aantrekkingskracht van deze rivier en de tergende tragedie van het ondertussen verminkte of ondergelopen polderland rond Doel hebben hen ertoe aangezet om een deel van het rijke verleden te koesteren. Bij laag water aan de oevers van de Schelde hebben zij als jutters dit verleden bij elkaar gesprokkeld: keramiekresten, kleipijpen, bierflessen en kruiken. Het is het afval dat samen met de gier uit de beerputten van “’t stad” op het land en tegen de dijken werd gedumpt. Het blijft bijzonder dat musea zoals Fort Liefkenshoek en het MAS( Museum aan de stroom) weinig aandacht hebben voor dit polderverleden. Harnassen van Japanse samoerai zijn er te bekijken, de vondsten van bijvoorbeeld de Sint-Elisabethvloed te Doel in 1421 niet.


De landbouwwerktuigen en divers alaam, dat aan het polderleven refereert, zijn iets verder ondergebracht in de stallen van een boerderij. Voorheen naamloos doopten ze deze tot “ De Reinaerthoeve”, naar die rebelse, schalkse vos. Zijn warme naam past aardig in het Land van Waas. Het is een “belevingsboerderij” die ze begonnen op het verzoek van een lerares van een Freinetschool uit de omgeving van Brugge die er met haar leefschoolgroep wilde overnachten. Hun thema was in 2012 de verzetsbeweging in Doel…

Het PolderMas en De Reinaerthoeve zijn aanraders, ver weg van de stampedes van decibels van Summerfestivals, Tomorrowlands, sfinxen en andere zomerse bekoorlijkheden die maken dat ik hier ten lande verplicht word om te allochtonen, veelal met de ramen gesloten…
Te bezoeken dus en het is overigens gratis. Maar uwe onvolprezen welwillendheid zal er dankbaar een eurobriefje willen achterlaten.
Frank De Vos


Info: Openingsuren: zondag 14:00 – 18:00 en na afspraak.
Contact: 0488/484433, e-post: dereinaerthoeve@skynet.be
www.facebook.com/poldermas

 

 

 

 

 
Vorige werk: Een Doelse oprisping... Terug naar overzicht Maatschappij  Volgende werk: The Beijing International Book Fair.. O Tempora, o mores...