Piacere op 'I muri parlano- De Muren spreken'

TEKST groter lettertype kleiner lettertype

donderdag 5 januari 2017 om 12:28 uur.    |    Terug naar Proza
Dit werk werd reeds 1790 maal bekeken.


Piacere 

Frank De Vos
, historicus, dichter, zanger, 
storico, poeta, cantante, 
historian, poet, singer

Met verve is piacere mijn Italiaans lievelingswoord. Het behagen, bevallen, en genoegen doen warmt ieder hart. Welgevallig zijn is aangenaam. Vooral bij een begroeting met piacere di conoscerti is het zo heerlijk piacevole, knus en hartverwarmend om te melden dat ge het fijn vindt om deze persoon te ontmoeten. Een open vizier schraagt dan uw blik. Deze is oprecht, lieftallig, minzaam en onbevangen. Er is geen vleugje achterdocht, geen mespuntje afwijzing maar de onvoorwaardelijke aanvaarding van de andere. In de muziek gebruikt men a piacere, een "naar believen" waardoor de musicus de vrijheid krijgt om naar eigen goeddunken een muziekstuk uit te voeren. En hoe hoffelijk is per piacere of "alstublieft" wel niet. Het is als een omarming met een sierlijke zoen er boven op. Ook het iets formelere synoniem per cortesia is heel mooi. Het verwijst natuurlijk naar het hof en naar de trovatori, de troubadours die de hoofse liefde aan adellijke hoven bezongen. Met hen voel ik me vandaag nog altijd sterk verwant.  Maar als ik moet kiezen, wordt het toch per piacere.

With fervour piacere is my favourite Italian word. The delight, pleasing, and giving satisfaction warms every heart. Being agreeable is pleasing. Especially with a greeting with a piacere di conoscerti it is so delightful piacevole, cozy and heart warming in order just to say that you find it pleasant to meet this person. An openness then supports your gaze. This gaze is genuine, sweet, gracious and open minded. There is not a tinge of suspicion, nor a pinch of rejection, but unconditional acceptance of the other. In music one uses a piacere, an "as you please" which grants the musician the freedom to execute a piece of music to his own discretion. And how courteous can a per piacere or "alstublieft" or “please” be. It is like an embrace with an elegant kiss to boot. Also the somewhat more formal synonym per cortesia is very beautiful. It refers obviously to the court and to the trovatori, the troubadours, who sang the courtly love at noble courts. With them I feel, till today, a strong kindred bond. Yet, if I must make a choice, it must after all still be per piacere. ( Vertaling Annmarie Sauer)
Vorige werk: Herinnering aan een Ďabsent friendí (1957-2015) Terug naar overzicht Trivia  Volgende werk: Een Belgxit: 29.10-1.11.2016